Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Swalm & Roer – Swalm & Roer via Scolix – Roermond

JobID=4.0.07

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Swalm & Roermaatschappelijk betrokken | teamspeler | generalistDe functieDe Raad van Toezicht van Stichting Swalm & Roer zoekt, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, per 1 april 2021 een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van de Raad van Toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de uitvoering van de taken van het College van Bestuur van Stichting Swalm & Roer. Met de collega toezichthouders geeft u verdere invulling aan ‘good governance’.U bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van Stichting Swalm & Roer en begrijpt het politieke en bestuurlijke krachtenveld van een onderwijsorganisatie vanuit uw eigen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Met uw brede en frisse blik op het onderwijs en de stichting bent u een deskundige en prettige sparringpartner voor de bestuurder. Als teamspeler zorgt u met uw verbindende kwaliteiten voor een goede samenwerking binnen de raad en werkrelatie met de bestuurder.Ingangsdatum: 01-04-2021Informatie over de organisatieStichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding, is een onderwijsorganisatie met 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen: 22 reguliere basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs. De scholen tellen ruim 5.500 leerlingen en er werken ongeveer 570 medewerkers bij de stichting. De scholen liggen in diverse stadswijken en dorpskernen en bieden katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs.Swalm & Roer kent het Raad van Toezicht model en handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en voldoet daarmee aan de scheiding toezicht en bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting Swalm & Roer. De Raad van Toezicht voert toezicht uit op basis van het vastgestelde toezichtkader.Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van: Swalm & Roer (https://www.swalmenroer.nl). Hier vindt u het Jaarverslag 2019 en het Koersplan 2015-2020.

Lees hier meer…