Maatschappelijk werker, specialisatie kinder- enjeugd – Koen – Roermond

JobID=7.0.07

We investeren in de ontwikkeling vanslimmeriken zoals jij. Je komt bij koen in vaste dienst en werkt opprojectbasis bij verschillende opdrachtgevers. Bij ons kom je ineen groeiversneller. Zekerheid & variatie. Dat is onzebelofte.

 • Direct vastcontract
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Afwisselende interim opdrachten

Een jeugdconsulent bij koen helpt gezinnenverder wanneer zij er met de hulp van het consultatiebureau, schoolof huisarts niet uitkomen. Met jouw kennis en kunde treed je op bijcomplexe gezinssituaties en breng je de zorgbehoefte in kaart. Jijbent empathisch en beschikt over een groot probleemoplossenddenkvermogen. Hierdoor ben je elk gezinssituatie de baas en biedjij de helpende hand! Jij stelt de veiligheid en de ontwikkelingvan het kind centraal, of er nu sprake is van een echtscheiding,verslaving, jeugdcriminaliteit, kindermishandeling of seksueelmisbruik.

Een jeugdconsulent bij koen is vanonschatbare waarde. Dankzij jouw kennis en kunde weet je hulp opmaat aan te bieden aan jeugdigen die het hard nodighebben! 

Als jeugdconsulent help jejeugdigen en gezinnen verder. Je bent van onschatbare waardein onze samenleving. Dankzij jouw talent geef jij jeugdigenhet toekomstperspectief die zij verdienen. Jij hebt deregie over wat er speelt binnen de jeugd en het gezin. Voor defunctie van jeugdconsulent vragen wij:

 • Een afgeronde HBO opleiding in de richting vansociaal pedagogische hulpverlening, ergotherapie, social work ofvergelijkbaar;
 • Een SKJ registratie of demogelijkheid tot registreren;
 • Gemeentelijkewerkervaring, zodat je direct inzetbaar bent voor degemeente;
 • Kennis en ervaring van de Jeugdwet encomplexe problematieken binnen Jeugd;
 • Eensociaal, sterk én empatisch persoon, die denkt inmogelijkheden;
 • Eengoed vertrekpunt. Een vast contract met uitstekendearbeidsvoorwaarden, eventueel een leaseauto, laptop, telefoon en demogelijkheid tot thuiswerken.
 • Zekerheid endiversiteit. Vanuit een vast dienstverband bij koen ga jij aan deslag op opdrachten bij de gemeente. De opdrachten verschillen inlooptijd en passen bij jouw kennis enervaring.
 • Een vrij te besteden opleidingsbudgetvoor tal van interne en externe opleidingen en trainingen. Bij koenstaat jouw ontwikkeling voorop! Wil je iets leren? Geef het bij onsaan.
 • Een up-to-date online academy met meer dan180 trainingen en cursussen gericht op jouwontwikkeling. 
 • Begeleiding en opleidingenomtrent de Jeugdwet en andere veranderende wetten en regelgevingzodat jij ook klaar bent voor wat er komen gaat in detoekomst.
 • Persoonlijke begeleiding door een vanonze accountmanagers binnen het hechte team Sociaal die samen metjou gaat zorgen voor jouw persoonlijkeontwikkeling.
 • Een netwerk binnen de gemeentesen sociale diensten waar je jouw hele carrière profijt van gaathebben!
 • Een sociaal betrokken platteorganisatie die voor jou voorop loopt. Bij koen vinden wij, naasthard werken, ontspanning ook erg belangrijk.  Wij organiserendan ook regelmatig leuke uitjes en zorgen dat jij je op je plekvoelt binnen hetteam.

Zekerheid envariatie. Dat is werken bij koen. Je werkt aan uitdagendeopdrachten bij verschillende overheden. Met een netwerk vanhonderden opdrachtgevers door heel Nederland is er altijd eeninteressante werkplek bij jou in de buurt. Welke opdracht ook bijje past, het team van koen staat achter je. Samen kijken wevooruit! Kom jij ons team versterken?

Ben jijenthousiast geworden over de vacature? Solliciteer dan snel op dezefunctie. Voor vragen kun je bellen naar onderstaandecontactpersoon.

Lees hier meer…