Technisch Assetmanager, aandachtsgebied Duurzaamheid & Circulariteit – Randstad Groep Nederland – Roermond

Randstad Groep Nederland

Binnen Wonen Limburg gaan we steeds gestructureerder en programmatisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze vastgoedportefeuille. Een belangrijk onderdeel daarvan is het realiseren van onze ambities rondom Duurzaamheid & Circulariteit. Hiervoor wordt nu een vast team geformeerd dat hier nu en in de toekomst op continue basis mee aan de slag gaat, zodat we op een planmatige en gestructureerde wijze kunnen werken aan de realisatie van onze ambities op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit. Het vertalen van beleidskeuzes die Wonen Limburg maakt vertalen naar de totale vastgoedportefeuille zal een belangrijke taak zijn van de Technisch Assetmanager Duurzaamheid & Circulariteit (D&C). Daar waar onduidelijk is hoe de portefeuille er voor staat, zal – in samenwerking met externen – geanalyseerd worden waar zich de grootste uitdagingen bevinden. Vervolgens zal samen met de collega’s van Duurzaam Onderhoud worden vastgesteld welke werkzaamheden er nodig zijn om de ambities te realiseren. Als Technisch Assetmanager opereer je binnen het team Assetmanagement. Op dit niveau zit je op de plek waar keuzes gemaakt worden om de verduurzaming van de portefeuille een boost te geven. Jij zorgt er in het Assetmanagementteam voor dat er voldoende aandacht is voor het vrijmaken van middelen om de portefeuille verder te verduurzamen en circulair werken een boost te geven. Door jouw bijdrage zorg je er tevens voor dat – als er middelen zijn vrijgemaakt – deze worden omgezet in projecten die samen met collega’s van het team Duurzaam Onderhoud leiden tot verduurzamingsingrepen in de portefeuille en een meer circulair werken. Daarmee wordt je onderdeel van het team dat vanuit strategisch (Strateeg D&C), tactisch (Technisch Assetmanager D&C) en operationeel niveau (Projectmanager Duurzaam Onderhoud) opereert. Hierbij dient er tezamen gewerkt te worden aan het op gang brengen en houden van de PDCA-cyclus. Wat doe je? • Je volgt nieuwe ontwikkelingen rondom duurzaamheid & circulariteit en brengt in kaart wat daarvan de consequenties zijn voor Wonen Limburg. Je bekijkt samen met de strateeg wat de (beleids)consequenties zijn voor Wonen Limburg; • Je laat onderzoeken uitvoeren in de portefeuille om de situatie rondom (aspecten van) Duurzaamheid & Circulariteit in kaart te brengen en analyseert afwijkingen binnen de portefeuille; • Je geeft input voor het portefeuilleplan, het uitgangspuntendossier, de kaderbrief en beoordeelt de portefeuille op het gebied van Duurzaamheid & Circulariteit; • Je geeft kaders en stelt in samenwerking met Duurzaam Onderhoud projectopdrachten en prestatie afspraken op voor de verbeterprojecten die uitgevoerd dienen te worden; • Je monitort en rapporteert over de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van Duurzaamheid & Circulariteit. Hoe doe je dat? • Als interne opdrachtgever volg je de gehele PDCA-cyclus, werkt systematisch en planmatig via SMART-doelstellingen en rapporteert over (knelpunten in de) voortgang; • Je fungeert als aanspreekpunt/vraagbaak voor de interne en externe organisaties; • Je bent de linking-pin naar het directieteam en o.a. de managers van Gebiedsontwikkeling, Duurzaam Onderhoud en andere onderdelen van de Wonen Limburg organisatie rondom Duurzaamheid & Circulariteit; • Je zorgt dat de data kwaliteit (vastgoedinformatie) rondom duurzaamheid & circulariteit op het niveau van verhuureenheden, complexen en portefeuille actueel is; • Je zet actief aan tot kennisdeling, zoals het delen van best practices, nieuwe ontwikkelingen en resultaten van audits.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: