Technisch Assetmanager, aandachtsgebied Veligheid & Gezondheid – Randstad Groep Nederland – Roermond

Randstad Groep Nederland

Binnen Wonen Limburg gaan we steeds gestructureerder en programmatisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze vastgoedportefeuille. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voldoen aan de Wet- en Regelgeving rondom Veiligheid & Gezondheid van ons bezit. Hiervoor wordt nu een vast team geformeerd dat hier nu en in de toekomst op continue basis mee aan de slag gaat, zodat we onze bewoners met een gerust hart een Veilig Thuis kunnen bieden. Het vertalen van Wet- en Regelgeving rondom Veiligheid & Gezondheid en eventuele beleidskeuzes die Wonen Limburg maakt vertalen naar de totale vastgoedportefeuille zal een belangrijke taak zijn van de Technisch Assetmanager Veiligheid & Gezondheid (V&G). Daar waar onduidelijk is hoe de portefeuille er voor staat, zal – in samenwerking met externen – geanalyseerd worden waar zich eventuele tekortkomingen bevinden. Vervolgens zal samen met de collega’s van Duurzaam Onderhoud worden vastgesteld welke werkzaamheden er nodig zijn om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Als Technisch Assetmanager opereer je binnen het team Assetmanagement. Op dit niveau zit je op de plek waar keuzes gemaakt worden om verbeteringen in de portefeuille door te voeren en daarmee de kwaliteit van de portefeuille te verhogen. Jij zorgt er in het Assetmanagementteam voor dat er voldoende aandacht is voor het vrijmaken van middelen om op het gebied van Veiligheid & Gezondheid om daarmee het bezit in goede conditie te houden. Door jouw bijdrage zorg je er tevens voor dat – als er middelen zijn vrijgemaakt – deze worden omgezet in projecten die samen met collega’s van het team Duurzaam Onderhoud leiden tot ingrepen in de portefeuille waardoor veiligheid & gezondheidsrisico’s steeds verder worden vermeden en/of weggenomen. Daarmee wordt je onderdeel van het team dat vanuit strategisch (Strateeg V&G), tactisch (Technisch Assetmanager V&G) en operationeel niveau (Projectmanager Duurzaam Onderhoud) opereert. Hierbij dient er tezamen gewerkt te worden aan het op gang brengen en houden van de PDCA-cyclus. Wat doe je? • Je volgt nieuwe wet- & regelgeving en brengt in kaart wat daarvan de consequenties zijn voor Wonen Limburg. Je past daarop het aanwezige Kader Veiligheid & Gezondheid aan en bekijkt samen met de strateeg wat de (beleids)consequenties zijn voor Wonen Limburg; • Je laat onderzoeken uitvoeren in de portefeuille om de situatie rondom (aspecten van) veiligheid & gezondheid in kaart te brengen en analyseert afwijkingen binnen de portefeuille; • Je geeft input voor het portefeuilleplan, het uitgangspuntendossier, de kaderbrief en beoordeelt de portefeuille op het gebied van V&G; • Je geeft kaders en stelt in samenwerking met Duurzaam Onderhoud projectopdrachten en prestatie afspraken op voor de verbeterprojecten die uitgevoerd dienen te worden; • Je monitort de voortgang op de verbetering van de portefeuille en zorgt ervoor dat Wonen Limburg voldoet aan wet- en regelgeving; • Je rapporteert over de voortgang op de realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van Veiligheid & Gezondheid. Hoe doe je dat? • Als interne opdrachtgever volg je de gehele PDCA-cyclus, werkt systematisch en planmatig via SMART-doelstellingen en rapporteert over (knelpunten in de) voortgang; • Je fungeert als aanspreekpunt/vraagbaak voor de interne en externe organisatie (zoals bijv. werkgroepen veiligheidsregio); • Je bent de linking-pin naar het directieteam en o.a. de managers van Gebiedsontwikkeling, Duurzaam Onderhoud en andere onderdelen van de Wonen Limburg organisatie rondom veiligheid & gezondheid; • Je zorgt dat de data kwaliteit (vastgoedinformatie) rondom veiligheid & gezondheid op het niveau van verhuureenheden, complexen en portefeuille actueel is; • Je zet actief aan tot kennisdeling, zoals het delen van best practices, nieuwe ontwikkelingen en resultaten van audits.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: